A je to definitivní – od 1.11.2016 bude hradit daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z kupní ceny nemovitosti KUPUJÍCÍ!!!

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016. Dle této novely je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy nabyvatel. Novelou zákonného opatření došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Změna osoby poplatníka zároveň odstraňuje institut ručení.

Více čtěte ZDE:

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/